សួស្តីបងប្អូនទសំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទៅមើលពីរបៀបឆាគ្រឿងត្រីតំបែលដែលមានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ម្តង.អរគុណដែលបានទស្សនាវិដេអូខ្ញុំ.សូមចុច Subscribeឆានែលខ្ញុំផងនិងទទូលបានវិដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត .សូមអរគុណ! https://youtu.be/dfrc070pIfA Hello everyone today, take a look at how to cook stingray stir fry recipe. Thanks for watching my video, click Subscribe to my channel and get more new videos! Thanks! 大家好,请看一下一次油炸的美味。感谢您观看我的视频,单击“订阅我的频道”并获得更多新视频!

source


1 Comment

LACH TOUCHHD · October 26, 2019 at 5:43 pm

អូឈ្ងួយណាស់គួរអោយចង់ញុំា,សុំញុំាដែរមកចឹង,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: