សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើ ភ្លាសាច់គោ – Beef Salad Recipe.បង្ហាញប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំនិងពន្យល់ពីរបៀបធ្វើនាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនទស្សនាហើយនិងឆាប់ចេះធ្វើវា។

ឆានែលថ្មីនាងជួយគាំទ្រផង Samphos Kitchen Story https://www.youtube.com/channel/UCjpscvsR78e0e8dSptklfoQ?view_as=subscriber

សូមចុច Like Facebook Page Samphos  Cooking Food នៅត្រង់នេះ https://www.facebook.com/Samphos-Cooking-109494890432477/

————————————————–
Hi everyone! Today the Samphos Cooking Food will show you how to cook and its ingredients. I strongly believe after you watch this, you will be able to cook.
Hope you enjoy with my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video ❤️❤️❤️.

source


5 Comments

Samphos Kitchen Story · April 30, 2020 at 6:48 pm

ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់

svay chanvoleak · April 30, 2020 at 6:48 pm

បងញុំសុំសំនូមពរបងធ្វើវីដេអូពីរបៀបធ្វើនំថងយ៉ត បានទេ?

Victoria Tabrez · April 30, 2020 at 6:48 pm

Thank you sister love it thank you 😘🌹🌹🌹😘😘😘😘🌹👍👍👍👍👍🌹

Natural CBD · April 30, 2020 at 6:48 pm

ឆ្ងាញ់ខ្លាំង

USHI Tech · April 30, 2020 at 6:48 pm

Awesome content subscribe each other 😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: