សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែគាំទ្រឆានែលយើងខ្ញុំ
Thanks to everyone who always supports our channel.

សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។
Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it.

Watching Play List:
បង្អែម / Sweetie
https://bit.ly/2HlzcY5

សម្លស្ងោរ / Soup Recipe
https://bit.ly/30jUsEN

សម្លឆា និងចៀន / Stir-Fri
https://bit.ly/2YuSzDK

SUBSCRIBE
https://bit.ly/2JmgSQx

#មេផ្ទះ #ម្ហូបខ្មែរ

source


5 Comments

Bro Kkon · May 1, 2020 at 3:20 am

ទំនងណាស់បង

january : · May 1, 2020 at 3:20 am

Look so yummy

wisdom កម្លាំងបញ្ញា · May 1, 2020 at 3:20 am

ទំនងដល់ហើយ👄
សូមជួយsubscribe channel ញុមផង
អរគុណ 🙏💞

NaNa Angel · May 1, 2020 at 3:20 am

គួរអោយចង់ញាំ

A ANana · May 1, 2020 at 3:20 am

ទំនងណាស់បង

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: